cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Admin vil ikke starte op efter opdatering

SOLVED

Admin vil ikke starte op efter opdatering

Jeg har opdateret en extension, men har efterfølgende ikke kunne logge ind i min backend. Min frontend virker umiddelbart fint. Er der nogle, der ud fra screenshot'et kan se hvad en løsning til problemet kan være.

 

Link til screenshot

 

- Kim -

1 REPLY

Re: Admin vil ikke starte op efter opdatering

Problemet et løst. Jeg fandt ud af at det virkede igen, når jeg slettede var/cache/ biblioteket.