cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Aanpassen opties 'Show ? per page' op categorie-pagina

SOLVED

Aanpassen opties 'Show ? per page' op categorie-pagina

Is het mogelijk om de mogelijke opties van "Show ? per page" op een categorie pagina aan te passen?

Zo, ja, waar en hoe?

1 REPLY

Re: Aanpassen opties 'Show ? per page' op categorie-pagina

Je kunt het hier aanpassen: Admin -> Stores -> Configuration -> Catalog -> Catalog -> Storefront Bij "Products per Page on Grid Allowed Values" kun je de mogelijke waarden invoeren en bij "Products per Page on Grid Default Value" het begin aantal producten.