cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Actie codes magento 2 niet werkend

Actie codes magento 2 niet werkend

We krijgen shopping cart rules niet werkend, hebben meer mensen daaar last van, en evt opgelost

?

1 REPLY

Re: Actie codes magento 2 niet werkend

Ik heb een paar vragen over deze issue:

Welk type producten zijn het?

heb je de cache geleegd en de cron gerund?

zit er maatwerk in de cart of checkout?