cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Adresseringsvolgorde veranderen

Adresseringsvolgorde veranderen

Op de bestellingen en factuur houdt magento de (Amerikaanse) adresserings-volgorde aan:

stad, provincie, postcode maar ik wil op zowel de bestellingen als de factuur de volgende volgorde: postcode, stad, provincie. Weet iemand hoe ik die volgorde kan veranderen?

 

----------------------------------------------------------------------------
PdM internetdiensten voor webwinkels & websites.