cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Atributeset verwijderd

Atributeset verwijderd

Ik dacht een atribuut te verwijderen maar heb per ongeluk de gehele atributeset verwijderd met als gevolg dat er niets meer zichtbaar is .  Is dat nog terug te halen ik heb geen recente backup.