cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Attributen Groep Naam Tonen Boven de Attributen op Frontpage

Attributen Groep Naam Tonen Boven de Attributen op Frontpage

In de backend heb ik product attributen aangemaakt, die binnen bepaalde attributen groepen zitten. Nou wil ik heel graag de attributen groepen NAAM ook op de frontpagina bij de product tonen. De attribuut groep naam zou dan in de dik gedrukte hoofdletters moeten komen te staan en daaronder de attributen in deze groep.

Dus zo ongeveer:

ALGEMEEN (attributen groepnaam)

lengte

breedte

gewicht

.......

Snap niet dat ze deze optie niet standaard in Magento 2 hebben gedaan. De meeste mensen gebruiken de "Meer Informatie" Tab voor de specificaties van een product.

Is er iemand zo aardig om uit te leggen hoe dat gedaan moet worden in Magento 2?