cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Blocks HTML output vernieuwen

Blocks HTML output vernieuwen

Elke dag zie ik de melding dat de cache van  Blocks HTML output moeten worden ververst.

Dat ligt waarschijnlijk aan de cronjob die s'nachts wordt gedraaid, maar hoe stel ik de cronjob zo in dat ook het cache wordt ververst?