cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Btw soms niet juist berekend

Btw soms niet juist berekend

In een Magento 1.9.1.0 shop wordt sporadisch de BTW niet juist  berekend bij willekeurige producten.

1. In een order word bij een product geen BTW berekend en als ik later bij de zelfde klant het probeer te reproduceren gaat het in eens wel goed.

2. Bij een product van 50 ,- wordt 21% btw berekend maar het BTW bedrag is 0,21 cent. Ook hier kan ik later met dat account het probleem niet reproduceren.