cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Bundle hoeveelheid producten

Bundle hoeveelheid producten

Ik ben erin geslaagd om de voorraad van bundel producten te tonen. maar ik ben er nog niet helemaal.

 

Ik heb het volgende veranderd in app/design/frontend/base/default/template/bundle/catalog/product/view/type/bundle.phtml

 

<p class="availability in-stock"><?php echo $this->helper('catalog')->__('Availability:') ?>
<span><?php echo $this->helper('catalog')->__('In stock') ?></span></p>

 

Veranderd naar:

 

 

<?php
$selectionCollection = $_product->getTypeInstance()->getSelectionsCollection($_product->getTypeInstance()->getOptionsIds());
$qty = false;
foreach ($selectionCollection as $option) {
$product_id = $option->product_id;
$bundleOption = Mage::getModel('catalog/product')->load($product_id);
$stock = Mage::getModel('cataloginventory/stock_item')->loadByProduct($bundleOption);
if ($qty === false) {
$qty = $stock->getQty();
} else {
$qty = min(array($qty, $stock->getQty()));
}
}
?>

<p class="availability in-stock">
<span class="label"><?php echo $this->helper('catalog')->__('Availability:') ?></span>
<span class="value"><?php echo $qty . ' ' . $this->helper('catalog')->__('In stock') ?></span>
</p>

Ik krijg nu het aantal afzonderlijke producten die ik in voorraad heb te zien
 
Maar ik wil graag het volgende
 
Voorbeeld;
 
Ik verkoop rozen per eenheid van 1
En de bundel is een doos van 6 rozen.
 
De bundel geeft nu Beschikbaarheid: 18,0000 Op voorraad. want ik heb 18 aparte rozen in voorraad. Hoe kan ik de juiste hoeveelheid laten zien. 18 rozen in voorraad moet zijn 3 bundel producten in voorraad 3 x 6 = 18. Dus ik wil Beschikbaarheid hebben: 3 Op voorraad zonder alle die nullen.