cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Can not find required columns: sku

Can not find required columns: sku

Wanneer ik producten wil importeren krijg ik constant de melding:

Can not find required columns: sku

 

Toch staat de kolom sku er in.

 

 

2 REPLIES

Re: Can not find required columns: sku

Martin,

 

Sla je het csv bestand op als utf-8 encoded ?

 

Het bestand opslaan als CSV(MS-DOS)(*.CSV) en niet als standaard CSV

 

Dit wil meestal wel helpen,

 

Frank

Re: Can not find required columns: sku

Mogelijk gebruik je Excel want dat geeft nogal eens problemen. Ik maak daarom  gebruik van OpenOffice en dat geeft geen probelemen

----------------------------------------------------------------------------
PdM internetdiensten voor webwinkels & websites.