cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Categorie beschrijving verplaatsen naar left sidebar

Categorie beschrijving verplaatsen naar left sidebar

Ik wil graag de categorie beschrijving van elke categorie verplaatsen naar de left sidebar. Hoe kan ik dit het beste doen?