cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Checkout blijft terugkeren naar de winkelwagen en ik kom niet verder dan stap 1

Checkout blijft terugkeren naar de winkelwagen en ik kom niet verder dan stap 1

Na stap 1 van checkout keert het proces terug naar de winkelwagen.

Ik heb inmiddels alle suggesties op Internet geprobeerd, maar zonder resultaat.

Ik ben van shared hosting naar een vps gegaan, en op de oudere testserver werkt het wel. 

Ook heb ik de extensie die ik gebruik voor checkout (Reduced Checkout) uitgeschakeld, maar zonder verschil.

Ik heb mijn custom template uitgeschakeld en ook dit helpt niet.

Ik krijg geen foutmelding en ook geen melding in var/log.

Ook van alles geprobeerd met in- en uitschakelen van shipping en billing methods, hoewel deze nu gelijk zijn aan die van de site op de oude server.

1 REPLY

Re: Checkout blijft terugkeren naar de winkelwagen en ik kom niet verder dan stap 1

staat er iets nuttigs in de system.log?

Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Keutmeier