cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Code voor link naar pdf file

SOLVED

Code voor link naar pdf file

Hallo, ik heb op de homepage een jpg file staan met afbeelding van een folder.

Nu zou ik graag willen dat als op deze afbeelding wordt geklikt er een pdf file wordt geopend.

 

Welke code zou ik hiervoor kunnen gebruiken om dit te doen?

1 REPLY

Re: Code voor link naar pdf file

Gewoon een link naar het betreffende pdf file koppelen aan de afbeelding, b.v. http://www.sitenaam.nl/media/folder.pdf