cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Configuratie niet meer te benaderen

Configuratie niet meer te benaderen

Ik heb een klein probleem, ik kan niet meer direct naar de configuratie.

 

Systeem > Configuratie

 

Ik kan er wel komen via

 

Module x  >  Module opties > Instellingen

 

Doe ik er goed aan om magento te overschrijven ??

 

Magento 1.9.2.4