cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Cronjob draaien op host

Cronjob draaien op host

Goedendag, ik heb een cronjob aangemaakt voor de file "clean_WK_cache_VAR.php" met de volgende opdracht:
"php /home/winkelkn/public_html/clean_WK_cache_VAR.php"

 

en de volgende inhoud heeft:

 

<?php
$xml = simplexml_load_file('./app/etc/local.xml', NULL, LIBXML_NOCDATA);
$db['host'] = $xml->global->resources->default_setup->connection->host;
$db['name'] = $xml->global->resources->default_setup->connection->dbname;
$db['user'] = $xml->global->resources->default_setup->connection->username;
$db['pass'] = $xml->global->resources->default_setup->connection->password;
$db['pref'] = $xml->global->resources->db->table_prefix;
clean_var_directory();
function clean_var_directory() {
$dirs = array(
'downloader/pearlib/cache/*',
'downloader/pearlib/download/*',
'var/cache/',
'var/log/',
'var/report/',
'var/session/',
'var/tmp/'
);
foreach($dirs as $v => $k) {
exec('rm -rf '.$k);
}
}
?>

 

De Cronjob wordt opgeroepen en uitgevoerd, echter blijft mijn "/VAR/CACHE" directory vol en wordt niet geleegd. Dit in tegenstelling tot mijn test-server, waar alles wel goed draait en de cache geleegd wordt. De PHP file functioneert inhoudelijk goed, maar functioneert niet in de live omgeving.

 

Weten jullie wat ik moet doen om deze file te starten, of de cache regelmatig te legen?
Bedankt alvast voor de moeite!

 

Met dank en groet,

Nándor Ras

3 REPLIES

Re: Cronjob draaien op host

Heb je geprobeerd de file handmatig zelf te openen, werkt die dan wel?

Opzoek naar een hoster die echt met je meedenkt? - Puurhost Magento Hosting.

Re: Cronjob draaien op host

Hi Puurhost,

 

Als ik de file handmatig start via https://winkelknaller.nl/clean_WK_cache_VAR.php dan krijg ik geen foutmelding, maar leegt hij de VAR directory inderdaad ook niet.

Re: Cronjob draaien op host

Hi,

 

Ik heb inmiddels voor elkaar. Je kunt binnen Magonto de losse classes oproepen.

Mage::app()->cleanCache();
Mage::dispatchEvent('adminhtml_cache_flush_system');
$this->_getSession()->addSuccess(Mage::helper('adminhtml')->__("The Magento cache storage has been flushed."));
$this->_redirect('*/*');

Stop dit in een PHP file, cronjob deze en klaar :-)