cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

De map var/session wordt niet geleegd door cronjob

De map var/session wordt niet geleegd door cronjob

Op mijn hostingserver word de magento cron.php elke 5 minuten uitgevoerd.

Alleen de var/session map wordt niet geleegd en is nu een paar honderd Mb groot.

Wat zou het probleem hiervan kunnen zijn en hoe los ik dit op?