cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Eilanden toeslag table rate csv

Eilanden toeslag table rate csv

Voor iedereen die een eilandtoeslag wil berekenen bij gebruik van de verzendmethode met table rates:

ik heb een csv-bestand gemaakt dat de volgende instellingen genereert:

- standaard verzendkosten tot orders van 150 Euro: 5,-

- standaard verzendkosten orders vanaf 150,01 Euro: 0,-

- verzendkosten tot orders van 150 Euro naar eilanden: 15,-

- standaard verzendkosten orders vanaf 150,01 Euro naar eilanden: 10,-

 

 

Eilandtoeslag is dus 10,- Euro.

Alle bedragen kun je met "zoek en vervang" aan je eigen verzendkosten aanpassen.

 

Hier is de link:

Magento table rates eilandentoeslag

 

Groet,

Els