cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Error bij openen van een product in frontend

Error bij openen van een product in frontend

Beste leden!

Ik werk met het thema Blue van Ves.

Nu heb ik 2.2.1 geinstalleerd met thema en de Mollie en Myparcel plugin.

Alles werkt naar behoren, totdat ik probeer een product te openen in de catalogus.

Dit is de foutcode

1 exception(s):
Exception #0 (Magento\Framework\Config\Dom\ValidationException): Element 'more': This element is not expected. Expected is one of ( attribute, block, referenceBlock, referenceContainer, container, move, uiComponent ).
Line: 1230


Exception #0 (Magento\Framework\Config\Dom\ValidationException): Element 'more': This element is not expected. Expected is one of ( attribute, block, referenceBlock, referenceContainer, container, move, uiComponent ).
Line: 1230

#0 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Config/Dom.php(115): Magento\Framework\Config\Dom->_initDom('<layout xmlns:x...')
#1 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/ObjectManager/Factory/AbstractFactory.php(111): Magento\Framework\Config\Dom->__construct('<layout xmlns:x...', Object(Magento\Framework\App\Arguments\ValidationState), Array, NULL, '/data/web/magen...', '%message%\nLine:...')
#2 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/ObjectManager/Factory/Dynamic/Developer.php(66): Magento\Framework\ObjectManager\Factory\AbstractFactory->createObject('Magento\\Framewo...', Array)
#3 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/ObjectManager/ObjectManager.php(56): Magento\Framework\ObjectManager\Factory\Dynamic\Developer->create('Magento\\Framewo...', Array)
#4 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Config/DomFactory.php(42): Magento\Framework\ObjectManager\ObjectManager->create('Magento\\Framewo...', Array)
#5 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/View/Model/Layout/Update/Validator.php(125): Magento\Framework\Config\DomFactory->createDom(Array)
#6 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/View/Model/Layout/Merge.php(461): Magento\Framework\View\Model\Layout\Update\Validator->isValid('<layout xmlns:x...', 'layout_merged', false)
#7 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/View/Model/Layout/Merge.php(442): Magento\Framework\View\Model\Layout\Merge->_validateMergedLayout('LAYOUT_frontend...', '<body>\n   <refe...')
#8 /data/web/magento2/generated/code/Magento/Framework/View/Model/Layout/Merge/Interceptor.php(193): Magento\Framework\View\Model\Layout\Merge->load(Array)
#9 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/View/Layout/Builder.php(86): Magento\Framework\View\Model\Layout\Merge\Interceptor->load()
#10 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/View/Layout/Builder.php(63): Magento\Framework\View\Layout\Builder->loadLayoutUpdates()
#11 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/View/Layout.php(254): Magento\Framework\View\Layout\Builder->build()
#12 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/View/Layout.php(875): Magento\Framework\View\Layout->build()
#13 /data/web/magento2/generated/code/Magento/Framework/View/Layout/Interceptor.php(414): Magento\Framework\View\Layout->getBlock('page_content_he...')
#14 /data/web/magento2/vendor/magento/module-cms/Helper/Page.php(171): Magento\Framework\View\Layout\Interceptor->getBlock('page_content_he...')
#15 /data/web/magento2/vendor/magento/module-cms/Controller/Noroute/Index.php(44): Magento\Cms\Helper\Page->prepareResultPage(Object(Magento\Cms\Controller\Noroute\Index\Interceptor), 'no-route')
#16 /data/web/magento2/generated/code/Magento/Cms/Controller/Noroute/Index/Interceptor.php(24): Magento\Cms\Controller\Noroute\Index->execute()
#17 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/App/Action/Action.php(107): Magento\Cms\Controller\Noroute\Index\Interceptor->execute()
#18 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(58): Magento\Framework\App\Action\Action->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#19 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(138): Magento\Cms\Controller\Noroute\Index\Interceptor->___callParent('dispatch', Array)
#20 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(153): Magento\Cms\Controller\Noroute\Index\Interceptor->Magento\Framework\Interception\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#21 /data/web/magento2/generated/code/Magento/Cms/Controller/Noroute/Index/Interceptor.php(39): Magento\Cms\Controller\Noroute\Index\Interceptor->___callPlugins('dispatch', Array, Array)
#22 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/App/FrontController.php(55): Magento\Cms\Controller\Noroute\Index\Interceptor->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#23 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(58): Magento\Framework\App\FrontController->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#24 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(138): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->___callParent('dispatch', Array)
#25 /data/web/magento2/vendor/magento/module-store/App/FrontController/Plugin/RequestPreprocessor.php(94): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->Magento\Framework\Interception\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#26 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(135): Magento\Store\App\FrontController\Plugin\RequestPreprocessor->aroundDispatch(Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#27 /data/web/magento2/vendor/magento/module-page-cache/Model/App/FrontController/BuiltinPlugin.php(73): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->Magento\Framework\Interception\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#28 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(135): Magento\PageCache\Model\App\FrontController\BuiltinPlugin->aroundDispatch(Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#29 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(153): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->Magento\Framework\Interception\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#30 /data/web/magento2/generated/code/Magento/Framework/App/FrontController/Interceptor.php(26): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->___callPlugins('dispatch', Array, NULL)
#31 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/App/Http.php(135): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#32 /data/web/magento2/vendor/magento/framework/App/Bootstrap.php(256): Magento\Framework\App\Http->launch()
#33 /data/web/magento2/pub/index.php(37): Magento\Framework\App\Bootstrap->run(Object(Magento\Framework\App\Http))
#34 {main}

 Weet iemand waardoor dit komt en hoe dit op te lossen?

Bij voorbaat dank!