cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Factuur adres wijzigen magento 1.4.1.1

Factuur adres wijzigen magento 1.4.1.1

Weet iemand waar ik mijn winkel adres wijzigen. 

Ik heb onder Configuratie-->Algemeen gewijzigd

en omdat ik een aparte modul heb om beter PDF factuur te maken ook vandaar gewijzigd maar

als ik van uit myorders --> bestelling afdrukken drukt (zie plaatje)

 

dan krijgt ik verkeerd winkel adres.

Weet iemand hoe ik dat kunnen veranderen?