cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Foutmelding bij setup

Foutmelding bij setup

Ik heb het .zip bestand op de server uitgepakt. De unzipper.php gaf aan dat het compleet voltooid was.

Daarna het.zip bestand verwijdert evenals de unzipper.

Daarna naar mijn site gegaan www.mijndomijn.nl/magento/setup, daar kreeg ik gelijk de fout melding:

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

 

Wat gaat hier fout, iemand enig idee? Ben ik een stap vergeten of is dit een fout bij de webhoster?
En belangrijk hoe dit op te lossen.

2 REPLIES 2

Re: Foutmelding bij setup

Hallo @w_soortgelijk

 

 

Het lijkt het probleem van PHP-versie of een PHP-extensie. Controleer of uw PHP-versie compatibel is met de Magento-versie die u installeert. En controleer ook of alle noodzakelijke PHP-extensies die vereist zijn voor Magento op uw server zijn geïnstalleerd

If you find my answer useful, Please click Kudos & Accept as Solution.

Re: Foutmelding bij setup

Dank voor reactie(s). Even een php bestand gemaakt

<?php
echo 'Current PHP version: ' . phpversion();
?>
Geeft op de server php versie 7.2.10

Ik heb ook een reactie gekregen dat het komt doordat magento in een submap staat en u geen .htaccess hebt die de juiste directory aanspreekt. (www.myshop.nl/magento)

Dit laatste lijkt me onwaarschijnlijk, maar als iemand ervaring heeft met de installatie in een submenu, zoals hier, hoor ik dat graag.

Vraag blijft dus Magento 2.2.6 werkt dat goed met php 7.2.10?

Of is er een andere oorzaak? Wie helpt mij verder!