cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Foutmelding magento

Foutmelding magento

Na het verhuizen van mijn website van lokaal naar mijn server krijg ik de volgende foutmelding.

 

Error in file: "/home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/code/core/Mage/Admin/sql/admin_setup/install-1.6.0.0.php" - SQLSTATE[42S01]: Base table or view already exists: 1050 Table 'admin_assert' already exists, query was: CREATE TABLE `admin_assert` (
  `assert_id` int UNSIGNED NOT NULL auto_increment COMMENT 'Assert ID' ,
  `assert_type` varchar(20) NULL default NULL COMMENT 'Assert Type' ,
  `assert_data` text NULL COMMENT 'Assert Data' ,
  PRIMARY KEY (`assert_id`)
) COMMENT='Admin Assert Table' ENGINE=INNODB charset=utf8 COLLATE=utf8_general_ci

Trace:
#0 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(645): Mage::exception('Mage_Core', 'Error in file: ...')
#1 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(421): Mage_Core_Model_Resource_Setup->_modifyResourceDb('install', '', '1.6.1.1')
#2 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(327): Mage_Core_Model_Resource_Setup->_installResourceDb('1.6.1.1')
#3 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Setup.php(235): Mage_Core_Model_Resource_Setup->applyUpdates()
#4 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(417): Mage_Core_Model_Resource_Setup::applyAllUpdates()
#5 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(343): Mage_Core_Model_App->_initModules()
#6 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/app/Mage.php(684): Mage_Core_Model_App->run(Array)
#7 /home/jmligh1q/public_html/glowmanianieuw/index.php(87): Mage::run('', 'store')
#8 {main}

 

Alvast bedankt voor jullie hulp

1 REPLY

Re: Foutmelding magento

Magento is du in de war wat nog geinstalleerd moet worden en wat niet.

 

copier de database nogmaals naar de server. De beste resultaten krijgt men als men de database via commandline exporteerd en importeerd. phpmyadmin levert naar mijn ervaring vaak onvoldende resultaten met magento databases.

Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Keutmeier