cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Foutmelding "There has been an error processing your request"

Foutmelding "There has been an error processing your request"

Beste forummers,

 

krijg sinds gisteravond een foutmelding foutmelding.

De website werkt wel maar zodra er artikelen worden aangeroepen verschijnt de melding:

 

There has been an error processing your request

Exception printing is disabled by default for security reasons.

Error log record number: 228109663666

 

en het gaat om volgende errormelding:

 

a:5:{i:0;s:91:"SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY'";i:1;s:3328:"
#0 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/lib/Varien/Db/Statement/Pdo/Mysql.php(110): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array)
#1 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Zend/Db/Statement.php(291): Varien_Db_Statement_Pdo_Mysql->_execute(Array)
#2 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(480): Zend_Db_Statement->execute(Array)
#3 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/lib/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `ma...', Array)
#4 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/lib/Varien/Db/Adapter/Pdo/Mysql.php(428): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('INSERT INTO `ma...', Array)
#5 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/lib/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(576): Varien_Db_Adapter_Pdo_Mysql->query('INSERT INTO `ma...', Array)
#6 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Visitor.php(174): Zend_Db_Adapter_Abstract->insert('mage_log_visito...', Array)
#7 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Log/Model/Resource/Visitor.php(108): Mage_Log_Model_Resource_Visitor->_saveVisitorInfo(Object(Mage_Log_Model_Visitor))
#8 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Db/Abstract.php(463): Mage_Log_Model_Resource_Visitor->_afterSave(Object(Mage_Log_Model_Visitor))
#9 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Model/Abstract.php(318): Mage_Core_Model_Resource_Db_Abstract->save(Object(Mage_Log_Model_Visitor))
#10 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Log/Model/Visitor.php(168): Mage_Core_Model_Abstract->save()
#11 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(1338): Mage_Log_Model_Visitor->initByRequest(Object(Varien_Event_Observer))
#12 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(1317): Mage_Core_Model_App->_callObserverMethod(Object(Mage_Log_Model_Visitor), 'initByRequest', Object(Varien_Event_Observer))
#13 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/Mage.php(448): Mage_Core_Model_App->dispatchEvent('controller_acti...', Array)
#14 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(527): Mage::dispatchEvent('controller_acti...', Array)
#15 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Controller/Front/Action.php(64): Mage_Core_Controller_Varien_Action->preDispatch()
#16 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Action.php(407): Mage_Core_Controller_Front_Action->preDispatch()
#17 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Router/Standard.php(250): Mage_Core_Controller_Varien_Action->dispatch('view')
#18 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Controller/Varien/Front.php(172): Mage_Core_Controller_Varien_Router_Standard->match(Object(Mage_Core_Controller_Request_Http))
#19 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/code/core/Mage/Core/Model/App.php(354): Mage_Core_Controller_Varien_Front->dispatch()
#20 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/app/Mage.php(684): Mage_Core_Model_App->run(Array)
#21 /www/k/e/r/kerstdirect.nl/public_html/shop/index.php(87): Mage::run('', 'store')
#22 {mai

 

Hoe kan ik dit het beste oplossen?

 

ALvast bedankt voor elke tip of hulp,

 

gr

Hans

 

1 REPLY

Re: Foutmelding "There has been an error processing your request"

Je kan dit meestal oplossen door de tabellen met log gegevens op te schonen.

In SQL het volgende uitvoeren:

 

TRUNCATE dataflow_batch_export ;
TRUNCATE dataflow_batch_import ;
TRUNCATE log_customer ;
TRUNCATE log_quote ;
TRUNCATE log_summary ;
TRUNCATE log_summary_type ;
TRUNCATE log_url ;
TRUNCATE log_url_info ;
TRUNCATE log_visitor ;
TRUNCATE log_visitor_info ;
TRUNCATE log_visitor_online ;
TRUNCATE report_event ;