cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Gecancelde bestellingen verwijderen

Gecancelde bestellingen verwijderen

Ik heb ooit eens de plugin seamles delete order geinstalleerd om test-aankopen te verwijderen.

Maar is het nu toegestaan (belastingdienst) om ook alle gecancelde orders te verwijderen?

1 REPLY

Re: Gecancelde bestellingen verwijderen

Ik vindt het sowieso geen goed idee om orders te verwijderen.

 

Belangrijjk wat de boekhouding betreft zijn orders echter niet.

Leidend daarvoor zijn facturen.

Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Keutmeier