cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Gegevens exporteren

Gegevens exporteren

Hoi,

 

Hoe exporteren jullie gegevens uit Magento naar een systeem, bijvoorbeeld Navision (ERP-systeem)? 

 

Alvast bedankt!

Tags (2)