cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Handmatige bestelling ingeven

Handmatige bestelling ingeven

Bepaalde klanten (zowel oude als nieuwe) benaderen ons via mail/telefoon en doen daar een bestelling. Daar gaat soms een wisselende korting vanaf en daar wordt een factuur van verstuurd. Dit gaat op dit moment compleet buiten de webwinkel om en dit resulteert in lagere omzet-cijfers vlgs Magento en voorraad-verschillen. 
Nu heb ik 'ergens' eens gelezen dat het ook mogelijk is dat je voor de klant de bestelling in tikt incl eventuele korting en dat de klant dan een bestelling / factuur vanuit Magento krijgt. Weet iemand waar deze optie precies zit?

----------------------------------------------------------------------------
PdM internetdiensten voor webwinkels & websites.