cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hoe export SALABLE QUANTITY

Hoe export SALABLE QUANTITY

Ik wil graag de voorraad van mijn producten exporteren (CSV bestand). Als ik dit doe met de export functies dan wordt er wel een voorraad geëxporteerd maar niet de goede voorraad. De goede voorraad is SALABLE QUANTITY

 

 

----------------------------------------------------------------------------
PdM internetdiensten voor webwinkels & websites.