cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Ingevoerde prijs bij product als prijs inclusief BTW

Ingevoerde prijs bij product als prijs inclusief BTW

Ik heb bij systeem->configuratie ->verkopen->BTW alles ingesteld op 'inclusief BTW'.

Nu komt op de site nog niet de prijs te staan die ik bij de producten heb ingevoerd, maar de ingevoerde prijs + BTW (dus niet 12,99, maar 15,72).

Als ik bij de producten een bedrag exclusief BTW invoer (dus 10,73 of 10,74) krijg ik 12,98 of 13,00.

En dat is in ieder geval niet de oplossing.

 

Ik wil dus dat de prijs die ik invoer bij de aanmaak van een product de prijs inclusief BTW is. Hoe krijg ik dat voor elkaar?