cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Klanten kunnen niet inloggen met safari

Klanten kunnen niet inloggen met safari

Ik heb Magento 1.9.2.0 draaien. Voor het domein heb ik een SSl certificaat.

Magento heb ik zo ingesteld dat er voor de front end gebruik wordt gemaakt van de beveiligde omgeving en ook voor de backend. In firefox geven deze instellingen geen probleem. Klanten kunnen registreren en klanten kunnen inloggen.

 

In Safari op OSX echter kan de klant niet registreren en niet inloggen.

 

Als ik de de optie beveiligde omgeving gebruiken uitschakel dan werkt alles ook met Safari probleemloos.

 

reeds geprobeerd:

Safari cache geleegd, cookie sverwijderd

session.php aangepast

varien.php aangepast

 

geen van bovenstaande heeft het probleem met safari opgelost

 

iemand een idee?