cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Logo aanpassen

Logo aanpassen

Ik probeer het logo aan te pasen dat lukt niet de huidige grootte is 90x272 maar mijn logo is 90x800

dan verkleint jij hem spontaan iemand een iedee hoe ik hier mijn logo goed krijg ?????

 

cachewinkel.nl