cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Magento 1.9 Dropdown tijd van het menu aanpassen

Magento 1.9 Dropdown tijd van het menu aanpassen

Ik zoek een manier om in Magento 1.9 de dropdown tijd van het menu aanpassen.

Kan iemand mij helpen?