cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Magento 2.0 productfoto niet zichtbaar

Magento 2.0 productfoto niet zichtbaar

Als ik bij magento 2.0 een foto toevoeg bij een product of categorie dan is deze niet zichtbaar zowel in de backend als in de front website, Het enigste wat ik ze zien krijg ik een vakje met een kruisje erin.

 

weet misschien iemand wat hier aan de hand is?