cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Magento 2 - Problemen met het instellen van eigen page-layout

Magento 2 - Problemen met het instellen van eigen page-layout

Hallo,

 

Momenteel ben ik bezig met het instellen van een custom-homepage. Thema structuur wat ik heb aangemaakt is : app>design>frontend>frontend>Magento>gc>Magento_Theme.

Hierin heb i k een layouts.xml aangemaakt met: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<page_layouts xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../../../../lib/internal/Magento/Framework/View/PageLayout/etc/layouts.xsd">
<layout id="homepage">
<label translate="true">Home Page</label>
</layout>
</page_layouts>

En daarbij heb ik  in :   app>design>frontend>frontend>Magento>gc>Magento_Theme>page_layouts

een bestand gemaakt homepage.xml

 

 

<?xml version="1.0"?>
<layout xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../../../../../../lib/internal/Magento/Framework/View/Layout/etc/page_layout.xsd">
<update handle="empty"/>
<referenceContainer name="page.wrapper">
<container name="header.container" as="header_container" label="Page Header Container" htmlTag="header" htmlClass="page-header" before="main.content"/>
<container name="page.top" as="page_top" label="After Page Header" after="header.container"/>
<container name="footer-container" as="footer" before="before.body.end" label="Page Footer Container" htmlTag="footer" htmlClass="page-footer" />
</referenceContainer>
</layout>

 

 

page-layout is dan te selecteren vanuit het CMS maar de home-pagina is alsnog leeg.

Kan iemand me misschien helpen met het structureren en aanwijzen van het problematiek?

 

Alvast erg bedankt.