cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Magento-2 installer vast op stap 5

Magento-2 installer vast op stap 5

Hallo allemaal,

 

Ik probeer ruim een week magento2 te installeren maar loop telkens bij stap-5 (create admin account) van de installer vast.  - zie ook screenshot.

De next knop klikt wel maar doet verder niets.

Ik probeer magento 2.1.5 te installeren.

 

Hopelijk kan iemand mij helpen.

 

Bij voorbaat dank.Magento2 installer stuck step 5.JPGmagento2 installer vast op stap5