cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Magento backend - theme design - server error 500

Magento backend - theme design - server error 500

Sinds gisteren hebben we in de backend van Magento bij: configuratie -> theme design een server error 500 staan. Nu kunnen we geen logo aanpassen of verschillende kleuren.

 

Kunnen jullie deze error eruit halen, zodat het weer werkt?

 

Graag zo snel mogelijk een reactie hierop. 

1 REPLY

Re: Magento backend - theme design - server error 500

Is het al opgelost?