cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mass update status artikel

Mass update status artikel

Hallo, ik heb een bestaande website met daarin zo'n 5000 artikelen geïmporteerd uit OScommerce. De winkel bestaat uit een EN en NL talige winkelbezichtiging. Nu staat in de EN gedeelte de artikel status niet op default ingesteld. Als ik op het hoogste niveau een artikel uitzet moet ik dat ook in het EN gedeelte uitzetten. Dit moet dus met een mass SQL statement op default gezet worden. Hoe kan ik uitzoeken om welk veld in de DB het gaat en hoe op default te zetten voor alle artikelen?