cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Mudule installatie composer mislukt, taalpakket H&O. CLi stuk, websites errors.

Mudule installatie composer mislukt, taalpakket H&O. CLi stuk, websites errors.

Beste,

 

Ik krijg maar niet achterhaald wat het probleem is met composer na een mislukte module installatie van een Nederlands taalpakket voor magento 2.

 

Mijn Command line interface reageert op geen enkele command meer en geeft de volgende error bij elke commando die ik uitvoer:

 

login as: MyUsername
MyUsername@staging.MyWebsite.com's password:
[MyUsername@hosting ~]$ cd public_html/
[MyUsername@hosting public_html]$ php bin/magento setup:static-content:deploy nl_NL en_US
Package magento/composer's source key should be specified as {"type": ..., "url": ..., "reference": ...},
{"type":"git","url":"https:\/\/github.com\/magento\/composer.git","reference":null} given.#0 /home/MyUsername/public_html/vendor/composer/composer/src/Composer/Repository/FilesystemRepository.php(63):Composer\Package\Loader\ArrayLoader->load (Array)
#1 /home/MyUsername/public_html/vendor/composer/composer/src/Composer/Repository/ArrayRepository.php(185): Composer\Repository\FilesystemRepository->initialize()
#2 /home/MyUsername/public_html/vendor/composer/composer/src/Composer/Plugin/PluginManager.php(256): Composer\Repository\ArrayRepository->getPackages()
#3 /home/MyUsername/public_html/vendor/composer/composer/src/Composer/Plugin/PluginManager.php(76): Composer\Plugin\PluginManager->loadRepository(Object(Composer\Repository\InstalledFilesystemRepository))
#4 /home/MyUsername/public_html/vendor/composer/composer/src/Composer/Factory.php(377): Composer\Plugin\PluginManager->loadInstalledPlugins()
#5 /home/MyUsername/public_html/vendor/composer/composer/src/Composer/Factory.php(569): Composer\Factory->createComposer(Object(Composer\IO\BufferIO), Array, false)
#6 /home/MyUsername/public_html/vendor/magento/framework/Composer/ComposerFactory.php(47): Composer\Factory::create(Object(Composer\IO\BufferIO), '/home/MyUsername/...')
#7 /home/MyUsername/public_html/vendor/magento/framework/Composer/ComposerInformation.php(362): Magento\Framework\Composer\ComposerFactory->create()
#8 /home/MyUsername/public_html/vendor/magento/framework/Composer/ComposerInformation.php(375): Magento\Framework\Composer\ComposerInformation->getComposer()
#9 /home/MyUsername/public_html/vendor/magento/framework/Composer/ComposerInformation.php(242): Magento\Framework\Composer\ComposerInformation->getLocker()
#10 /home/MyUsername/public_html/vendor/magento/framework/App/ProductMetadata.php(104): Magento\Framework\Composer\ComposerInformation->getSystemPackages()
#11 /home/MyUsername/public_html/vendor/magento/framework/App/ProductMetadata.php(65): Magento\Framework\App\ProductMetadata->getSystemPackageVersion()
#12 /home/MyUsername/public_html/vendor/magento/framework/Console/Cli.php(91): Magento\Framework\App\ProductMetadata->getVersion()
#13 /home/MyUsername/public_html/bin/magento(22):Magento\Framework\Console\Cli->__construct('Magento CLI')
#14 {main}

[MyUsername@hosting public_html]$

 

Mijn website en log file zien er als volgt uit:

Defect na composer.png

Edit:

ik vergeet de inhoud van mijn composer.json file, bij deze:

{
  "name": "magento/project-community-edition",
  "description": "eCommerce Platform for Growth (Community Edition)",
  "type": "project",
  "version": "2.2.0",
  "license": [
    "OSL-3.0",
    "AFL-3.0"
  ],
  "require": {
    "magento/product-community-edition": "2.2.0",
    "composer/composer": "@alpha"
  },
  "require-dev": {
    "phpunit/phpunit": "~6.2.0",
    "squizlabs/php_codesniffer": "3.0.1",
    "phpmd/phpmd": "@stable",
    "pdepend/pdepend": "2.5.0",
    "friendsofphp/php-cs-fixer": "~2.1.1",
    "lusitanian/oauth": "~0.8.10",
    "sebastian/phpcpd": "2.0.4"
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "Magento\\Framework\\": "lib/internal/Magento/Framework/",
      "Magento\\Setup\\": "setup/src/Magento/Setup/",
      "Magento\\": "app/code/Magento/"
    },
    "psr-0": {
      "": [
        "app/code/"
      ]
    },
    "files": [
      "app/etc/NonComposerComponentRegistration.php"
    ],
    "exclude-from-classmap": [
      "**/dev/**",
      "**/update/**",
      "**/Test/**"
    ]
  },
  "autoload-dev": {
    "psr-4": {
      "Magento\\Sniffs\\": "dev/tests/static/framework/Magento/Sniffs/",
      "Magento\\Tools\\": "dev/tools/Magento/Tools/",
      "Magento\\Tools\\Sanity\\": "dev/build/publication/sanity/Magento/Tools/Sanity/",
      "Magento\\TestFramework\\Inspection\\": "dev/tests/static/framework/Magento/TestFramework/Inspection/",
      "Magento\\TestFramework\\Utility\\": "dev/tests/static/framework/Magento/TestFramework/Utility/"
    }
  },
  "minimum-stability": "stable",
  "repositories": [
    {
      "type": "composer",
      "url": "https://repo.magento.com/"
    }
  ],
  "extra": {
    "magento-force": "override"
  }
}

Het probleem is ontstaan na het mislukte installeren van de taalpakket module.

Heeft iemand een idee hoe ik hier weer uit kom.

 

Alvast bedankt voor de interesse en of bijdrage.