cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Navigatie:

Navigatie:

Hi,

 

Ik ben op zoek naar een oplossing voor Magento CE 1.8.

 

Wanneer je een categorie selecteert met meerdere subpagina's en je bent inmiddels wat sub pagina's verder dan klik je op een product. Dat gaat uiteraard goed, de back-space echter gaat direct terug naar de 1e pagina van die categorie, dus niet op de subpagina waar je stond. Is dit een Magento instelling, is dit thema gerelateerd of is het een beperking.

 

...vertel me waar ik moet zoeken ....

 

/J