cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nederlandse taal Magento 2

Nederlandse taal Magento 2

Kan iemand stap voor stap aangeven hoe de Nederlandse taal te installeren voor Magento 2.1.1.

 

Ik krijg het niet voor elkaar. Of iemand die dit tegen een vergoeding kan regelen.