cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nieuwe optie knop doet niks.

Nieuwe optie knop doet niks.

Misschien dat iemand mij hierbij kan helpen. Als ik naar een product pagina ga, en dan naar het tabje eigen opties en vervolgens "nieuwe optie toevoegen" gebeurt er niks....

 

Ik heb even in de console gekeken van chrome, maar ik zie geen errors verschijnen. Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?!

 

Thanks!