cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Nieuwe producten worden niet getoond.

Nieuwe producten worden niet getoond.

Ik heb vandaag Magento 1.9.3.2. geinstalleerd.

Nu probeer ik enkele producten toe te voegen.

Dat lukt, alleen zijn ze niet zichtbaar.

Wat ik ook zoek, ik kan het antwoord niet vinden.

Wie kan mij helpen?