cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Prijs incl. btw streep door bedrag

Prijs incl. btw streep door bedrag

Op mijn website worden de prijzen opeens (waarschijnlijk iets fout gedaan) anders weergegeven.

€ 29,00  € 21,75 De prijs incl. btw is voorzien van een streep door het bedrag. Ik wil alleen het bedrag in beeld incl. btw dus 

€ 29,00

 

Wat doe ik verkeerd?