cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Producten niet zichtbaar op site na import

Producten niet zichtbaar op site na import

Ik importeer een aantal producten. Echter zijn deze niet te zien op mijn site.

In de backend staan ze wel.

Als ik dan naar het product ga en ik kies voor Categorie en ik scroll naar de juiste dan staat er wel een vinkje.

Als ik dan op Opslaan klik staat deze wel op de site.

 

Dit is natuurlijk niet te doen voor tienduizenden producten.

 

Heeft iemand een oplossing?

3 REPLIES

Re: Producten niet zichtbaar op site na import

dat klinkt naar een typisch indexeringsprobleem.

 

als alles herindexeren niet helpt zou ik aanbevelen via een script elk product nogmaals op te slaan.

Had ooit een soortgeleijk probleem en moest expiciet ->save() aanroepen na een import.

 

 

Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Keutmeier

Re: Producten niet zichtbaar op site na import

Bestaat er een script om elk product nogmaals op te slaan?

Re: Producten niet zichtbaar op site na import

 

<?php
require_once('app/Mage.php');
Mage::app()->setCurrentStore(Mage_Core_Model_App::ADMIN_STORE_ID);
$products = Mage::getModel('catalog/product')->getCollection();
foreach ($products as $product) {
$p = Mage::getModel('catalog/product')->load($product->getId());
$p->save();
}

 heb dit niet getest.

aub controleren op typos.

Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Keutmeier