cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Productinfo en Categorieen zichtbaar maar blijft blanco pagina na openen

Productinfo en Categorieen zichtbaar maar blijft blanco pagina na openen

SInds vandaag heb ik ineens het probleem dat bij het aanklikken van een product de hele pagina blanco blijft. Bij het kiezen van een categorie krijg geen producten te zien, dus alleen de header en footer, alsof er geen producten zouden zijn in die categorie, maar dan zou ik tekst zien met melding geen artikelen en een alternatieve lijst producten.

 

Afgelopen week twee dingen ge-upgrade mijn theme (uit en te treuren getest incl. test order, geen probleem)

 

Gepatched SUPEE-5994-1.9.1 ook getest met produkten in en uit winkelmandje, test order etc. geen problemen geconstateerd.

 

Iemand een idee of dat er een instelling of setting die ik misschien per abuis heb gezet wat dit probleem veroorzaakt?

1 REPLY

Re: Productinfo en Categorieen zichtbaar maar blijft blanco pagina na openen

na verder troubleshooten en log files bekeken, kwam ik er achter dat ik gisteravond een kleine wijziging had gemaakt in catalog.xml. die weer teruggezet en werkte het gelukkig weer. Een type foutje is zo gemaakt 's avonds laat.

 

case closed ;-)