cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Rapport Verkopen - Verkooptotaal in- of exclusief BTW

Rapport Verkopen - Verkooptotaal in- of exclusief BTW

Het is me niet helemaal duidelijk of de kolom Verkooptotaal in het rapport Verkopen inclusief BTW is.

 

Ik zou graag de omzet per maand excl. BTW kennen.

 

- Niels