cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Referentienummer toevoegen aan order door klant?

Referentienummer toevoegen aan order door klant?

Klanten willen de mogelijkheid om een referentienummer bij hun order in te voeren.

Weet iemand hier een geschikte (liefst gratis) mogelijkheid voor? Code of extensie?

Hans