cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Refund functie wordt niet uitgevoerd

Refund functie wordt niet uitgevoerd

Hi all,

 

Ik heb een custom paymethod gemaakt met de class "ideal" welke "Mage_Payment_Model_Method_Abstract" extends.

 

Via http://excellencemagentoblog.com/blog/2012/05/01/magento-create-custom-payment-method-api-based/ kwam ik bij een voorbeeld om te kunnen refunden. In de functie refund zou ik dan een connectie moeten maken naar de gateway,

 

Mijn class variabelen:

protected $_code = 'ideal';
protected $_isGateway = true;
protected $_canAuthorize = true;
protected $_canCapture = true;
protected $_canCapturePartial = true;
protected $_canCaptureOnce = true;
protected $_canRefund = true;
protected $_canRefundPartial = true;
protected $_canVoid = true;
protected $_canUseInternal = true;
protected $_canUseCheckout = true;
protected $_canUseForMultishipping = true;
protected $_tp_method = "IDE";
protected $_formBlockType = 'ideal/payment_form_ideal';

Mijn refund functie:

public function refund(Varien_Object $payment, $amount)
  {
    $this->doCurl('refund');
    if (!$this->canRefund()) {
      Mage::throwException(Mage::helper('payment')->__('Refund action is not available.'));
    }


    return $this;
  } //refund api

De "$this->doCurl" is een tijdelijk iets om te debuggen, waar ook gelijk mijn vraag vandaan komt:

 

Deze functie "refund" wordt niet uitgevoertd door magento als ik een "Credit Memo" maak, ik kan trouwens alleen maar een "Offline Credit Memo" maken...

 

Iemand enig idee wat ik fout doe?