cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SSL certificaat aangevraagd

SSL certificaat aangevraagd

Bij mijn VDX Hosting heb ik een SSL certificaat aangevraagd.

Zijn er nog zaken waar ik op moet letten, of vooraf moet instellen?

 

Ik heb begrepen dat ik in magento algemeen/web de veilige basisurl http://www.site.nl moet veranderen in https://www.site.nl

Zijn er nog meer aanpassingen te doen of gaat dit gewoon op deze manier werken?

 

Werk met CE 1.9.2.2

1 REPLY

Re: SSL certificaat aangevraagd

Ik heb inmiddels via mijn provider ssl geinstalleerd.

En in de htaccess van magento heb ik de volgende rewriterule geplaatst:

RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

 

Maar nu krijg ik de melding ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

 

Maar wanneer ik in een lege .htaccess file deze rewriterule plaats, dan werkt ssl wel.

Wat zou ik verder moeten aanpassen in de magento .htaccess ?