cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

SUPEE 5994 zonder ssh

SUPEE 5994 zonder ssh

Om de onlangs uitgebrachte SUPEE 5994 te installeren zonder ssh maar met ftp kijk ftp supee 5994