cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Thumbnail bij gebundeld enkel product

Thumbnail bij gebundeld enkel product

Hoi luitjes,

 

Ik wilde graag thumbnails bij gebundelde items weergeven, wat me uiteindelijk gelukt is met deze code:

/app/design/frontend/rwd/default/template/bundle/catalog/product/view/type/bundle/option:

    <?php foreach ($_selections as $_selection): ?>
		<div class="gebundeld">
		 <?php 
			$_product = Mage::getModel('catalog/product');
			$_product->load($_selection->getProductId());?>
      <?php if ($_selection->getSelectionCanChangeQty() && $this->_isSelected($_selection)): ?>
        <?php $tierPriceHtml = $this->getTierPriceHtml($_selection); ?>
      <?php endif; ?>
			<img src="<?php echo $_product->getThumbnailUrl(175,175); ?>"/>

Misschien zie ik iets over het hoofd, want zodra ik maar 1 product als optie opgeef, geeft hij de afbeelding niet weer. Zodra ik er een optie bijzet, laat hij keurig 2 afbeeldingen zien.

 

Ik hoop dat jullie een idee hebben