cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Update 1.9.x naar 2.1

Update 1.9.x naar 2.1

Via mijn host kreeg ik het advies om geen upgrade uit te voeren van Magento 1.9.x naar Magento 2.1 maar gewoon Magento 2.1 opnieuw inirchten en daarna zaken overzetten zoals producten, reviews, verkoop etc

 

Wat is jullie ervaring met zo'n upgrade en welke tools adviseren jullie?

----------------------------------------------------------------------------
PdM internetdiensten voor webwinkels & websites.